โรงพยาบาลแปลงยาว

โรงพยาบาลแปลงยาว
Link : http://www.plaengyaohosp.com


  รพ แปลงยาว

         โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง สังกัดกระมรวงสาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโรงพยาบาลที่พัมนามาจากสถานีอนามัย และโรงพยาบาลสาขาตั้งแต่ พ.ศ.2521 สถานีอนามัยตำบลวังเย็น กิ่งอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับงบประมาณปี 2521 ทำการก่อสร้าง บนที่ดินสาธารณประโยชน์ มีเนื้อที่ 3 ไร่ เปิดดำเนินการกิจการในฐานะสถานีอนามัยตำบลวังเย็น เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2521 มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำ 2 คน 


ที่อยู่
60 หมู่ที่ 4 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
โทรศัพท์ : 0-3858-9002