วิสัยทัศน์

 

Logo-1
        สถาบันผลิตแพทย์รัฐร่วมเอกชนชั้นนำระดับสากล