แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การรับสมัครสอบ MEQ ครั้งที่ 3 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561-2562 10 พฤษภาคม 2562 43
กําหนดการฝึกและประเมินทักษะทางคลินิกนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 (กลุ่มที่ 1) ประจําปีการศึกษา 2562-2563 30 เมษายน 2562 30
กำหนดการฝึกและประเมินทักษะทางคลินิก นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 (ข้อ 1 - 12) ประจำปีการศึกษา 2562-2563 25 เมษายน 2562 44
ข้อปฏิบัติการสอบ วิชา CEM 601 Comprehensive Examination หมวด MCQ (Clinical Sciences) รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2561-2562 28 มีนาคม 2562 93
ประกาศข้อปฏิบัติการสอบวิชา CEM 601 Comprehensive Examination หมวด MCQ ประจำปีการศึกษา 2561-2562 25 มีนาคม 2562 84
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ Comprehensive Examination หมวด OSCE รอบสอง ประจำปีการศึกษา 2561-2562 19 มีนาคม 2562 59
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินทักษะทางคลินิกฯ(OSCE) 13 มีนาคม 2562 86
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ Comprehensive Examination หมวด OSCE รอบสอง ประจำปีการศึกษา 2561-2562 05 มีนาคม 2562 151
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ Comprehensive Examination หมวด MCQ Clinical Sciences รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2561-2562 05 มีนาคม 2562 129
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ Comprehensive Examination ประจำปีการศึกษา 2561-2562 หมวด Basic Medical Sciences in Medicine 05 มีนาคม 2562 103
ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงทะเบียนสอบ อัตนัยประยุกต์(MEQ) ศรว. ครั้งที่ 2 04 มีนาคม 2562 139
ข้อปฏิบัติการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ศรว.ประจำปี พ.ศ. 2561-2562 ครั้งที่ 2 01 มีนาคม 2562 107
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบอัตนัยประยุกต์(MEQ)ศรว. ประจำปี 2561-2562 ครั้งที่ 2 25 กุมภาพันธ์ 2562 179
การรับสมััครสอบ MEQ ครั้งที่ 2(เพิ่มเติม) ประจำปี พ.ศ. 2561-2562 11 กุมภาพันธ์ 2562 182
กำหนดการสอบ Comprehensive Examination ประจำปีการศึกษา 2561-2562 หมวด OSCE รอบสอง ศูนย์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลเลิดสิน 07 กุมภาพันธ์ 2562 121
กำหนดการสอบ Comprehensive Examination ประจำปีการศึกษา 2561-2562 หมวด OSCE รอบสอง ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีฯ 07 กุมภาพันธ์ 2562 136
กำหนดการสอบ Comprehensive Examination หมวด MCQ (Clinical Sciences)รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2561 -2562 07 กุมภาพันธ์ 2562 109
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ อัตนัยประยุกต์ (MEQ) ศรว. ประจำปี พ.ศ. 2561-2562 ครั้งที่ 1 09 มกราคม 2562 172
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ)ศรว. ประจำปี 2561-2562 ครั้งที่ 1 09 มกราคม 2562 202
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ OSCE ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561-2562 02 มกราคม 2562 222

หมวดหมู่รอง