แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ อัตนัยประยุกต์ (MEQ) ศรว. ประจำปี พ.ศ. 2561-2562 ครั้งที่ 1 09 มกราคม 2562 33
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ)ศรว. ประจำปี 2561-2562 ครั้งที่ 1 09 มกราคม 2562 45
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ OSCE ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561-2562 02 มกราคม 2562 65
รับสมัครนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ทวนสอบเพืี่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ MEQ ศรว.ครั้งที่ 1 21 ธันวาคม 2561 90
ลงชื่อสมัครสอบ Comprehensive Examination ประจำปี 2561-2562 หมวด MCQ (Clinical Sciences)รอบแรก นักศึกษาแพทย์ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลเลิดสิน 21 ธันวาคม 2561 55
ลงชื่อสมัครสอบ Comprehensive Examination ประจำปี 2561-2562 หมวด MCQ (Clinical Sciences)รอบแรก ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 21 ธันวาคม 2561 62
ประกาศรับสมัครสอบ MEQ เพิ่มเติม 20 ธันวาคม 2561 99
ลงชื่อสมัครสอบ Comprehensive Examination ประจำปี 2561-2562 หมวด MCQ (Basic Medical Sciences) 18 ธันวาคม 2561 513
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สอบ Comprehensive Examination หมวด OSCE รอบแรก ปี 2561-2562 11 ธันวาคม 2561 82
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ Comprehensive Examination หมวด OSCE รอบแรก ปีการศึกษา 2561-2562 จำนวน 118 คน 07 ธันวาคม 2561 108
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ Comprehensive Examination ปี 2561-2562 หมวด MEQ รอบสอง 03 ธันวาคม 2561 130
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ Comprehensive Examination ปี 2561-2562 หมวด OSCE รอบแรก 03 ธันวาคม 2561 89
ประกาศรับสมัครงาน สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต 21 พฤศจิกายน 2561 146
ประกาศการสอบ OSCE นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลเลิดสิน 01 พฤศจิกายน 2561 129
ประกาศการสอบ OSCE นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4ประจำปีการศึกษา 2561-2562ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 01 พฤศจิกายน 2561 138
การรับสมัครสอบ MEQ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561-2562 30 ตุลาคม 2561 185
ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ Comprehensive Examination หมวด MCQ [Clinical Sciences] รอบสอง ประจำปีการศึกษา 2560-2561 24 ตุลาคม 2561 137
ข้อปฏิบัติการสอบ วิชา CEM 601 Comprehensive Examination หมวด MCQ(Clinical Sciences)รอบสอง ประจำปีการศึกษา 2560-2561 12 ตุลาคม 2561 136
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ Comprehensive Examination ประจำปีการศึกษา 2560-2561 หมวด MCQ (Clinical Sciences) รอบสอง 11 ตุลาคม 2561 159
กำหนดการฝึกและประเมินทักษะทางคลินิก นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 (กลุ่มที่ 4) ประจำปีการศึกษา 2561-2562 24 กันยายน 2561 200

หมวดหมู่รอง