แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ Comprehensive Examination หมวด OSCE รอบสอง ประจำปีการศึกษา 2561-2562 19 มีนาคม 2562 16
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินทักษะทางคลินิกฯ(OSCE) 13 มีนาคม 2562 31
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ Comprehensive Examination หมวด OSCE รอบสอง ประจำปีการศึกษา 2561-2562 05 มีนาคม 2562 85
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ Comprehensive Examination หมวด MCQ Clinical Sciences รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2561-2562 05 มีนาคม 2562 57
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ Comprehensive Examination ประจำปีการศึกษา 2561-2562 หมวด Basic Medical Sciences in Medicine 05 มีนาคม 2562 37
ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงทะเบียนสอบ อัตนัยประยุกต์(MEQ) ศรว. ครั้งที่ 2 04 มีนาคม 2562 93
ข้อปฏิบัติการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ศรว.ประจำปี พ.ศ. 2561-2562 ครั้งที่ 2 01 มีนาคม 2562 63
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบอัตนัยประยุกต์(MEQ)ศรว. ประจำปี 2561-2562 ครั้งที่ 2 25 กุมภาพันธ์ 2562 116
การรับสมััครสอบ MEQ ครั้งที่ 2(เพิ่มเติม) ประจำปี พ.ศ. 2561-2562 11 กุมภาพันธ์ 2562 130
กำหนดการสอบ Comprehensive Examination ประจำปีการศึกษา 2561-2562 หมวด OSCE รอบสอง ศูนย์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลเลิดสิน 07 กุมภาพันธ์ 2562 77
กำหนดการสอบ Comprehensive Examination ประจำปีการศึกษา 2561-2562 หมวด OSCE รอบสอง ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีฯ 07 กุมภาพันธ์ 2562 95
กำหนดการสอบ Comprehensive Examination หมวด MCQ (Clinical Sciences)รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2561 -2562 07 กุมภาพันธ์ 2562 62
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ อัตนัยประยุกต์ (MEQ) ศรว. ประจำปี พ.ศ. 2561-2562 ครั้งที่ 1 09 มกราคม 2562 118
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ)ศรว. ประจำปี 2561-2562 ครั้งที่ 1 09 มกราคม 2562 150
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ OSCE ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561-2562 02 มกราคม 2562 174
รับสมัครนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ทวนสอบเพืี่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ MEQ ศรว.ครั้งที่ 1 21 ธันวาคม 2561 167
ลงชื่อสมัครสอบ Comprehensive Examination ประจำปี 2561-2562 หมวด MCQ (Clinical Sciences)รอบแรก นักศึกษาแพทย์ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลเลิดสิน 21 ธันวาคม 2561 113
ลงชื่อสมัครสอบ Comprehensive Examination ประจำปี 2561-2562 หมวด MCQ (Clinical Sciences)รอบแรก ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 21 ธันวาคม 2561 114
ประกาศรับสมัครสอบ MEQ เพิ่มเติม 20 ธันวาคม 2561 165
ลงชื่อสมัครสอบ Comprehensive Examination ประจำปี 2561-2562 หมวด MCQ (Basic Medical Sciences) 18 ธันวาคม 2561 613

หมวดหมู่รอง