เปิดภาคการศึกษาที่ 2 นักศึกษาแพทย์ชั้นปี 5 ประจำปีการศึกษา 2561-2562

x

เปิดภาคการศึกษาที่  2 นักศึกษาแพทย์ชั้นปี 5 ประจำปีการศึกษา 2561-2562 วันที 22 ตุลาคม 2561

 

Location : สถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Back